NYHET 2015-02-24 Erik Wallin och Utopia bygger radhus på Södermalm Byggnadsfirman Erik Wallin AB har av Stockholms Stad tilldelats en direktmarkanvisning för sammanlagt 17 stadsradhus framtagna i samarbete med Utopia Arkitekter. Husen ligger på en slänt som sträcker sig längs med övre och nedre Lundagatan på nordvästra Södermalm. Byggstart för projektet är planerad till 2018.
Byggnadsfirman Erik Wallin AB som varit verksamma i Stockholm i drygt 85 år tar med projektet på Lundagatan ett nytt steg i företagets utveckling.
– Det här blir våra första radhus i ett så centralt läge. Vi är oerhört stolta över hur vi tillsammans med Utopia Arkitekter har lyckats skapa hus som är vackra, fyller ett bohov av större bostäder i området och dessutom erbjuder stora boendekvaliteter på en så utmanande plats.

Arbetet med radhusen har pågått sedan 2011 då tanken om att bygga på platsen först presenterades för staden. De planerade radhusen ger en sammanlagd boyta på cirka 2700 kvadratmeter. Exploateringskontoret har i och med direktmarkanvisningen begärt att

Stadsbyggnadsnämnden upprättar en ny detaljplan för området, säger Erik Wallin, projektledare på Byggnadsfirman Erik Wallin.

Förslaget innebär en följsam anpassning till områdets övriga bebyggelse. Husen följer släntens lutning och får tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot den över sträckningen av gatan. Materialet blir tegel och husen får generöst tilltagna terrasser på respektive sida av husen.

– Radhusen på Lundagatan kommer att ge området ett tillskott av vackra och funktionella bostadshus med ett personligt utryck. Samtidigt så förhåller sig husen genom sin mindre skala på ett respektfullt sätt till omgivande byggnader. Vi är övertygade om att de kommer att bli väldigt uppskattade, säger Mattias Litström, arkitekt på Utopia Arkitekter.

Staden bedömer att planprocessen kommer att pågå i cirka 18 månader. Erik Wallin planerar byggstart till 2018 och första inflyttning under 2019.

För mer information och bildmaterial, vänligen kontakta:

Erik Wallin, projektledare på Byggnadsfirman Erik Wallin AB, tel 0707 - 88 66 60 erik.wallin@erikwallin.se

Mattias Litström, på Utopia Arkitekter, tel 0707 - 71 19 87, mattias@utopia.seLäs mer
prevföregående bild
nästa bildnext
stäng
cross